PERPECAHAN AKIBAT BANYAKNYA JEMAAHMasalah perpecahan ini bukan berlaku di Malaysia sahaja. malah bibit-bibit perpecahan itu mula tumbuh di sini (Mesir).. ana cukup bimbang perpecahan ini ia akan berterusan sampai ke Malaysia dan akan membentuk satu masa depan yang buruk kepada gerakan islam bernama PAS. kerana peranan PAS sebagai sebuah gerakan islam ialah mengerakan islam yang sengaja dibeku oleh pemikiran atau ideologi ciptaan manusia seperti sekularisme dan sebagainya. PAS datang untuk menyelamatkan nasib umat melayu yang dibelenggu pemikiran mereka dalam untuk mengenal erti islam yang sebenar.

manakala UMNO berperanan menghilangkan kefahaman dan pelaksaan islam secara syumul dalam kehidupan rakyat Malaysia.

PAS bukan ditubuhkan secara spontan. Tetapi PAS ditubuhkan atas perintah Allah swt untuk memastikan kalimat Allah, Hukum Allah dan Syariat Allah yang diturunkan daripada langit berada di kedudukan tertinggi dalam negara kita.

kembali fokus kita kepada tajuk perbincangan. Kalau dulu anak melayu yg belajar di Universiti Azhar semua mereka bernaung di bawah PMRAM. Manakala pelajar daripada jurusan Pengajian Sains Perubatan semua bernaung di bawah panji PERUBATAN. segala program dapat dijalankan secara lancar dan senang untuk memberi kefahaman islam kepada ahli. sekarang banyak faedah2 dan kefahaman yang jelas tentang islam mahasiswa2 baru terkandas untuk menerimanya disebabkan wujudnya kelompok perosak ini.

kelompok-kelompok ini, mereka mendabik dada boleh menganjurkan semua program yang telah dianjurkan oleh persatuan-persatuan yang sedia ada. sehingga untuk mendapat sokongan ahli atau mahasiswa baru usrah pun mereka sanggup perdagangkan. saya kurang pasti manhaj usrah yang mereka bawa bertepatan atau memenuhi kehendak usrah itu sendiri atau tidak. jika sekadar ingin menunjukan sikap “aku boleh buat juga” ia amat malang sekali. kerana ia bukan memberi kesan kurang harmoni kepada kelompok mereka sahaja. malah turut tempias kepada ahli-ahli yang baru yang ikhlas mencari kefahaman Islam. Manhaj yang disediakan oleh PMRAM dan PERUBATAN ana yakin ini manhaj terbaik yang disusun oleh bukan sahaja kepimpinan pelajar malah turut diambil pandangan pakar-pakar daripada luar dan sebagainya.

ada yang mendakwa tarbiyyah PMRAM dan Perubatan tidak mantap. ana ingin bertanya pihak sebelah sana, adakah mencipta perpecahan ini tarbiyyah menjadi mantap? kemukakan bukti..

Rujuklah kebenaran itu dengan agama. tiada satu pun dalil yang menyokong untuk mengatasi sesuatu masalah hendaklah berpecah.

Banyak seruan para rasul mengajak supaya bersatu dan mengancam kepada mereka2 yg ingin mencipta sunnah perpecahan ini. Dalam al-Quran Allah swt menceritakan kisah pembinaan masdij Dhirar oleh golongan munafik. surah at-Taubah: 107 - 110

šúïÏ%©!$#ur (#räsƒªB$# #YÉfó¡tB #Y#uŽÅÑ #\øÿà2ur $K)ƒÌøÿs?ur šú÷üt/ šúüÏZÏB÷sßJø9$# #YŠ$|¹öÎ)ur ô`yJÏj9 šUu%tn ©!$# ¼ã&s!qßuur `ÏB ã@ö6s% 4 £`àÿÎ=ósuŠs9ur ÷bÎ) !$tR÷Šur& žwÎ) 4Óo_ó¡ßsø9$# ( ª!$#ur ßpkôtƒ öNåk¨XÎ) šcqç/É»s3s9 ÇÊÉÐÈ Ÿw óOà)s? ÏmÏù #Yt/r& 4 îÉfó¡yJ©9 }§Åcé& n?tã 3uqø)­G9$# ô`ÏB ÉA¨rr& BQöqtƒ ,ymr& br& tPqà)s? ÏmÏù 4 ÏmÏù ×A%y`Í šcq7Ïtä br& (#r㍣gsÜtGtƒ 4 ª!$#ur =Ïtä šúï̍Îdg©ÜßJø9$# ÇÊÉÑÈ ô`yJsùr& š[¢r& ¼çmuZ»uø^ç/ 4n?tã 3uqø)s? šÆÏB «!$# AbºuqôÊÍur îŽöyz Pr& ô`¨B }§¢r& ¼çmuZ»uø^ç/ 4n?tã $xÿx© >$ãã_ 9$yd u$pk÷X$$sù ¾ÏmÎ/ Îû Í$tR tL©èygy_ 3 ª!$#ur Ÿw Ïöku tPöqs)ø9$# šúüÏJÎ=»©à9$# ÇÊÉÒÈ Ÿw ãA#ttƒ ÞOßgãZ»uŠø^ç/ Ï%©!$# (#öquZt/ Zpt7ƒÍ Îû óOÎgÎ/qè=è% HwÎ) br& yì©Üs)s? óOßgç/qè=è% 3 ª!$#ur íOŠÎ=tæ íOŠÅ3ym ÇÊÊÉÈ

107. Dan (di antara orang-orang munafik juga ialah) orang-orang Yang membina Masjid Dengan tujuan membahayakan (keselamatan orang-orang Islam), dan (menguatkan) keingkaran (Mereka sendiri) serta memecah-belahkan perpaduan orang-orang Yang beriman, dan juga untuk (dijadikan tempat) intipan bagi orang Yang telah memerangi Allah dan RasulNya sebelum itu. dan (apabila tujuan mereka Yang buruk itu ketara), mereka akan bersumpah Dengan berkata:" tidaklah Yang Kami kehendaki (dengan mendirikan Masjid ini) melainkan untuk kebaikan semata-mata ". padahal Allah menyaksikan, Bahawa Sesungguhnya mereka adalah berdusta.

108. Jangan Engkau sembahyang di Masjid itu selama-lamanya, kerana Sesungguhnya Masjid (Qubaa' Yang Engkau bina Wahai Muhammad), Yang telah didirikan di atas dasar taqwa dari mula (wujudnya), sudah sepatutnya Engkau sembahyang padanya. di Dalam Masjid itu ada orang-orang lelaki Yang suka (mengambil berat) membersihkan (mensucikan) dirinya; dan Allah mengasihi orang-orang Yang membersihkan diri mereka (zahir dan batin).

109. Maka Adakah orang Yang membangunkan Masjid Yang didirikannya di atas dasar taqwa kepada Allah dan (untuk mencari) keredaan Allah itu lebih baik, ataukah orang Yang membangunkan Masjid Yang didirikannya di tepi jurang Yang (hampir) runtuh, lalu runtuhlah ia Dengan Yang membangunkannya ke Dalam api neraka? dan (ingatlah) Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang Yang zalim.

110. (Keruntuhan masjid) Yang dibina oleh mereka Yang munafik itu sentiasa menjadi penyakit syak dan keluh-kesah (lebih daripada Yang sedia ada) Dalam hati mereka, (dan tidak akan habis) kecuali (apabila) hati mereka hancur-luluh (dalam tanah). dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas ini tepat sekali untuk dijadikan pedoman bersama. Pada zaman Rasulullah dulu ada segolongan manusia yang digelar sebagai golongan munafik. Sifat mereka tidak suka melihat orang islam bersatu. Puncanya mereka dengki melihat kekuatan orang islam. sama halnya dengan orang yahudi tidak mahu mengikut ajaran Baginda saw semata-mata kerana kerana mereka dengki dengan Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi terakhir. kerana mengharapkan Nabi akhir zaman itu diutus dari kalangan kaum mereka.

Berbalik kita kepada kisah golongan munafik yang membina masjid Dhirar. Secara zahir nampak niat membina masjid itu suatu yang baik dan tiada siapa boleh menafikan. Tetapi dengan pertolongan Allah, niat keji mereka dibongkar oleh Allah melalui turunnya ayat di atas. lantas Rasulullah mengarahkan beberapa orang sahabat supaya pergi membakar masjid itu.

jika dilihat kelompok yang wujud hari ini, alasan mereka mewujudkan kelompok baru cukup cantik antaranya menjalankan amanah ibu bapa di Malaysia, memberi kebajikan, persatuan yang sedia ada kurang berkesan dalam memberi kebajikan dan sebagainya.

ingatlah kalian perpecahan yang kalian cipta itu bukan datang daripada kebenaran agama. Bahkan, tidak lain dan tidak bukan datangnya daripada syaitan dan nafsu semata-mata.. Tiada dalam sejarah umat ini berpecah itu satu kekuatan bagi orang Islam. Islam tak pernah menang jika umatnya dalam keadaan berpecah belah dan tiada kesatuan.. Sebaliknya rahsia kemenangan orang Islam dalam setiap perjuangan dan dakwah adalah bersatu dan berpadu.

Ana cuma meningatkan dan melaksanakan kewajipan sahaja.. sape2 yg mencipta sunnah perpecahan ini, mengajar orang lain untuk berpecah dan menggalak org yg diajar itu menuruskan perpecahan ini sekali gus menyebabkan mahasiswa di sini berpecah belah dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. Tak percaya kita jumpa di sana..

0 comments:

Post a Comment